close

SCADE VARSTA STANDARD DE PENSIONARE! S-A PROMULGAT LEGEA!

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, anunta onlinereport.ro. Legea de reducere a varstei standard de pensionare pentru persoanele din grupa I de munca a fost promulgata joi de presedintele Klaus Iohannis, relateaza Agerpres.

Actul normativ prevede reducerea varstei standard de pensionare pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare in grupa I de munca.

De asemenea, se reglementeaza ca perioadele de vechime in munca realizate pana la data de 1 aprilie 2001 in grupa I de munca, in conditii speciale si in alte conditii de munca, mai mici de doi ani, sa constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor standard de pensioare.

Persoanele beneficiare ale acestui act normativ se pot afla în trei situații: urmează să-și depună dosar de pensie, primesc pensie anticipată (sau anticipată parțială și au dreptul să le transforme în pensie pentru limită de vârstă) și, a treia categorie, primesc pensie de invaliditate și, în urma adoptării acestei reglementări, sunt îndreptățite să ceară pensie pentru limită de vârstă.

Isabel Bogdan, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Vaslui, a explicat pentru „Evenimentul zilei” cum anume Legea 155/2015 modifică reducerile vârstei standard de pensionare reglementate de art. 55, Tabelul 2 și art. 158 din Legea 263/2010.

Ce spune noua lege

Conform noilor reglementări, persoanele care au realizat stagii în grupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 (mineri, petroliști, siderurgiști, lucrători în cocserii, sudori), beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard.

Astfel, dacă până în prezent beneficiau de reducerea vârstei standard de pensionare doar cei care aveau minimum 6 ani lucrați în grupa I de muncă, acum, pot beneficia și cei care au minimum 2 ani. „Un al doilea element de noutate adus de adoptarea Legii 155/2015 constă în posibilitatea cumulării stagiilor de cotizare realizate în grupa I de muncă/condiții speciale/ alte condiții speciale de muncă mai mici de 2 ani, cu stagiile de cotizare realizate în condițiile grupei a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite (lucrători în tăierea rocilor, sortarea bauxitei, în industria minereurilor de fier și a siliciului). În această situație, reducerea vârstei standard de pensionare care se acordă este cea pentru grupa a II-a, respectiv condiții deosebite. Reducerea vârstei standard de pensionare se face numai pentru ani întregi lucrați în condiții de muncă”, mai spune Isabel Bogdan. Pentru a beneficia de reducerile de vârstă standard reglemente de lege, persoana în cauză trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare conform Legii 263/2010.

TABEL PENSIONARE

Pensia pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege. Personalul militar are dreptul la pensia pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare, în condiţiile realizării stagiului minim de cotizare în specialitate.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare, stagiul minim de cotizare şi stagiul minim de cotizare în specialitate pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii (anexa nr. 5 şi anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestor coordonate se realizează printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Vârsta standard de pensionare creşte:

pentru bărbaţi – de la 64 de ani la 65 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015;

pentru femei – de la 59 de ani la 63 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2030.

Stagiului minim de cotizare creşte de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015.

Stagiul complet de cotizare creşte:

pentru bărbaţi – de la 33 de ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015;

pentru femei – de la 28 ani la 35 de ani, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2030.

Pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi:

vârsta standard de pensionare este de 60 de ani;

stagiul minim de cotizare în specialitate este de 20 de ani;

stagiul complet de cotizare este de 30 de ani.

Eşalonarea acestora este prevăzută în anexa nr. 6 la lege.

PARTICULARITĂŢI

Beneficiile acordate pentru activitatea desfăşurată în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001) şi în condiţii deosebite de muncă, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă (după data de 1 aprilie 2001) sunt:

reducerea vârstei standard de pensionare;

perioadă suplimentară la vechimea în muncă.

Perioadele lucrate în aceste condiţii se au în vedere la acordarea acestor beneficii doar dacă procentul de lucru a fost de cel puţin 50% pentru grupa I de muncă, respectiv pentru grupa a II a de muncă 70% din timpul normal de lucru.

Exemplu: În situaţia în care o persoană a lucrat în grupa I de muncă o perioadă de 15 ani, 80% din timp, pentru acordarea reducerii vârstei standard de pensionare şi a sporului la vechimea în muncă se calculează echivalentul acestei perioade în 100%.

Reducerea vârstei standard de pensionare

Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare. Vârsta standard de pensionare se reduce proporţional cu numărul anilor lucraţi în condiţii deosebite.

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite de muncă sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.1) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale, sunt cuprinse între 3 şi 13 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.11) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege. Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani, lucrat 100% din timp.

Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani, lucrat 100% din timp.

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale de muncă sunt cuprinse între 1 şi 13 ani, în funcţie de numărul anilor întregi efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr. 2) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege. Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 2 ani, lucrat 100% din timp.

Excepţie!

Persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de munca (deosebite şi speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare, precum şi a stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzute în anexa nr. 6.

Perioada suplimentară la vechimea în muncă

1. Sporul la vechimea în muncă pentru perioadele realizate în grupele I şi a II a de muncă este de:

3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă;

6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă.

!!! Acest spor se acordă doar dacă persoana în cauză a realizat cel puţin 5 ani în grupele I şi a II a de muncă, 100% din timp.

2. Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;

c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă, în situaţia cadrelor militare din cadrul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

!!! Acest spor se acordă îndiferent de stagiul de cotizare realizat în aceste condiţii de muncă.

Situaţii particulare

A. Acordarea pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare în situaţia realizării unor stagii de cotizare în fostele grupe I şi a II a de muncă (anterior datei de 1 aprilie 2001) şi în condiţii deosebite de muncă (după data de 1 aprilie 2001).

Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001, constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare. Vârsta standard de pensionare se reduce proporţional cu numărul anilor lucraţi în condiţii deosebite. Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani, lucrat 100% din timp. Reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.1) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

Excepţie!

Persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de muncă (deosebite şi speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare, precum şi a stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzute în anexa nr. 6.

Reducerea vârstei standard de pensionare acordată persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite de muncă poate fi cumulată cu cea prevăzută de Legea nr. 341/2004, fără ca totalul acestora să depăşească 13 ani. Vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de:

50 de ani pentru femei;

52 de ani pentru bărbaţi;

45 de ani pentru persoanele care au desfășurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

B. Reducerea vârstei standard de pensionare în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale şi/sau alte condiţii de muncă

Locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:

a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;

e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexa nr. 2 şi anexa nr. 3;

f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.

Reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 1 şi 13 ani, în funcţie de numărul anilor efectiv lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.2) şi operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege. Stagiul minim de cotizare efectiv realizat în astfel de condiţii pentru care se acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 2 ani, lucrat 100% din timp.

Reducerea vârstei standard de pensionare acordată persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale/alte condiţii de muncă poate fi cumulată cu cea prevăzută de Legea nr. 341/2004, fără ca totalul acestora să depăşească 13 ani. Vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de:

50 de ani pentru femei;

52 de ani pentru bărbaţi;

45 de ani pentru persoanele care au desfasurat activitate in domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

C. În situaţia persoanelor care:

au executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărîri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice;

au fost private de libertate în locuri de deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;

au fost internate în spitale de psihiatrie;

au fost deportate în străinătate după 23 august 1944;

au fost constituite în prizonieri de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistitiului;

vârsta standard de pensionare se reduce cu câte 6 luni, pentru fiecare an întreg de privare de libertate, de deportare în străinătate, după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat.

Reducerea vârstei standard de pensionare pentru aceste situaţii operează doar în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

D. Vârsta standard de pensionare se reduce şi în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii speciale de muncă, în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă

Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 de ani în unităţile miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani. Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Stagiul complet de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă în situaţia acestor persoane este de 30 de ani.

E. Persoanele care au desfăşurat activitate în următoarele profesii:

1. Balerin

2. Dansator

3. Acrobat

4. Jongler

5. Clovn

6. Călăreţ de circ

7. Dresor de animale sălbatice

8. Solist vocal de operă şi de operetă

9. Instrumentist la instrumente de suflat

10. Cascador

beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 15 de ani dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani de activitate artistică. Stagiul complet de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă în situaţia acestor persoane este de 30 de ani, vârsta standard de pensionare nu poate fi însă mai mică de 50 de ani.

Excepţie!!!! În cazul balerinilor şi acrobaţilor, vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 40 de ani pentru femei şi 45 de ani pentru bărbaţi.

F. Persoanele care au desfășurat activităţi de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă astfel:

indiferent de vârstă dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de expunere la radiaţii;

indiferent de vârstă dacă au realizat un stagiu de cotizare cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii.

În situaţia acestor persoane stagiul complet de cotizare utilizat la stabilirea drepturilor de pensie este de:

– 22 ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii;

– 25 de ani şi 6 luni, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.

G. Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de gradul de handicap, după cum urmează:

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap grav, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare;

b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap accentuat, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, cel puţin două treimi din stagiul complet de cotizare;

c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu handicap mediu, dacă au realizat, în condiţiile handicapului preexistent calităţii de asigurat, stagiul complet de cotizare.

Dovada acestui statut se face cu certificatul de încadrare în grad de handicap, emis în condiţiile legii, şi va conţine obligatoriu:

a) data dobândirii handicapului care trebuie să fie anterioară datei dobândirii calităţii de asigurat;

b) gradul de handicap;

c) menţiunea că persoana este nerevizuibilă;

d) menţiunea că certificatul a fost emis pentru aplicarea art. 58 din lege.

Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate, cu excepţia cazului în care certificatul de încadrare în grad de handicap a fost anulat, în condiţiile legii.

!!! Nevăzătorii beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat ca nevăzător cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare. În accepţiunea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nevăzător este persoana cu acuitate vizuală zero, încadrată în gradul de handicap grav. Dovada acestui statut se face cu certificatul de încadrare în grad de handicap emis în condiţiile legii, care va conţine obligatoriu următoarele elemente:

data ivirii handicapului care poate fi ulterioară datei dobândirii calităţii de asigurat;

gradul de handicap grav;

termenul de revizuire-permanent;

menţiunea că certificatul a fost emis în vederea aplicării art. 59 din lege.

Stabilirea pensiei pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială. Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă. Pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă şi se plăteşte de la data depunerii cererii de înscriere la pensie.

Actele necesare înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, după caz:

cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

carnetul de muncă (original şi copie);

carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

livretul militar (original şi copie);

diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate – pentru personalul militar

adeverinţa care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Modalităţi de plată a drepturilor de pensie

Drepturile de pensie se plătesc lunar, în funcţie de optiunea pensionarului:

prin mandat poştal, la domiciliul beneficiarului drepturilor de pensie;

în cont curent sau cont de card la una din băncile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata drepturilor de pensie (listă bănci).

Recalcularea şi revizuirea pensiei pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă se poate recalcula prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia, dar şi prin valorificarea stagilui de cotizare realizat după înscrierea la pensie. Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea. Revizuirea pensiei pentru limită de vârstă se face din oficiu sau la solicitarea pensionarului în situaţia în care, ulterior stabilirii/plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite şi plătite şi cele legal cuvenite. Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data constatării acestor diferenţe.

Suspendarea plăţii pensiei pentru limită de vârstă

pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul;

la cererea pensionarului.

Încetarea plăţii pensiei pentru limită de vârstă

Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

pensionarul a decedat;

pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia.

Reluarea plăţii pensiei pentru limită de vârstă se face la cerere:

începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;

începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile.

Anularea deciziei de pensie pentru limită de vârstă

SURSA : www.ccplus.ro    cnpp.ro